Odpovědi na otázky

Takto se provádí císařský řez


Operace děložního čípku je břišní operace, při které vaše dítě otevře dítě a otevře lůno. Nyní se podívejme, jak tento zásah probíhá!

Takto se provádí císařský řez

Baňkování je profesionálně odůvodněno pouze tehdy, pokud pokud je riziko vaginálního porodu větší při pohledu na plod nebo matku. Tato rizika zahrnují, ale nejsou na ně omezena, vývojové abnormality plodu, gestační toxicitu nebo riziko novorozence. Mohou se odřezávat plánovaná, ale sьrgхssйgi formulář.

Navrženo a naléhavě

Pokud je naplánován císařský řez, necháte operaci provést v předem dohodnutém čase ve vybrané instituci. Ve většině případů musí dítě chodit do nemocnice v den operace. Nouzová císařská řez nastane, když dojde k události, která může být škodlivá pro plod, matku nebo obojí. V tomto případě může mezi rozhodnutím a plodem uplynout nejvýše třicet minut podle profesionálního protokolu ministerstva zdravotnictví.

Předvolby pro řezy

Precedenty před baňováním vždy závisí na konkrétním zdravotnickém zařízení, takže stojí za zvážení, na co se spoléháte (např. Holení, oblékání).

Význam informací

Protokol baňkování zdůrazňuje, že podrobné a komplexní důkazy založené na předoperační intervenci informace by měly být poskytovány rodičům žen, Csбszбrmetszйs elхtt na intйzmйnyek být biztosнtania že altatуorvosбval, get йs megfelelх tбjйkoztatбst nх konzultбlhasson йrzйstelenнtйs lehetхsйgeirхl a kockбzatairуl.A beavatkozбs elхtt szьksйges kismamбnak beleegyezх prohlášení kitцlteni.Az egйszsйgьgyi tцrvйny йrtelmйben na 24 týdnů těhotné právě betцltцtt můžete odmítnout provedení císařského řezu nebo jiného zásahu, pokud to neohrožuje zdraví plodu nebo těla.

Co se stane před zásahem?

Před císařským řezem pro více vyšetření kerьlhet linie (např. postýlky, vйrnyomбsmйrйs) йs rйszletesen kikйrdezik na szьlх nхt na terhessйg elхzmйnyeirхl, egйszsйgi бllapotбrуl tovбbbб možných gyуgyszerйrzйkenysйgйrхl.A mыtйtet kerьlhet megelхzхen série intimního tбjйk borotvбlбsбra a beцntйsre že szьlйsznх vйgez el.Az elхkйszнtйs rйszekйnt vйnбs infъziуt Pacientům se také podávají léky (jako jsou žaludeční supresiva, antibiotika). Podle protokolu o baňkování se doporučuje blázen katétr stejně. By csцkkentik hуlyagsйrьlйs lehetхsйgйt pod mыtйt, mбsrйszt místní йrzйstelenнtйs esetйn kialakulу hуlyag tъlfeszьlйst také megelхzik.6 уrбval ale ideбlisan 12 уrбval plánované csбszбrmetszйs elхtt doporučeno, že jste již pбciens nejí zároveň udržet specifické ajбnlбs jуnak na izotуniбs fogyasztбsбt nápojů.

Místní registrace

Současná praxe je gerinckцzeli (epidurální nebo spinel) йrzйstelenнtйst je to výhodné, protože je to bezpečnější. Další výhodou je, že jsou pouze lokálně anestetizovány a samice je během operace úplně vzhůru. Tlak směrem dolů zůstává citlivý na dotek, ale pacient během zákroku nepocítí bolest. Pokud nejsou splněny podmínky pro tuto anestezii, provede anestézii. Při nouzovém baňkování je také větší šance na anestezii.

V divadle

Žena musí ležet v linii chirurgického zákroku, ruce a nohy připevněné k ústům. Podle profesionálního protokolu je vhodné během zasunutí (pozice proti Trendelenburgu) mírně zvýšit pravou stranu a horní část těla pacienta, protože může být snížena, aby se z matky mohla vyvinout nízký krevní tlak. Pro operaci je břicho dezinfikováno a poté zakryto plachtou a ponecháno pouze na místě chirurgického zákroku. Jakmile je anestetikum ovlivněno, zákrok začíná, což bude obvykle 30-40 minut.

Řez

Existuje mnoho technik pro provedení císařského řezu, o nichž vždy rozhoduje operační lékař s přihlédnutím k mnoha faktorům v dané situaci. vodorovně, v linii bikin Stává se to: je to střih nad víčkem v linii ochlupení. To je technika vniknutí, která Joel Cohen uzavírá, zkracuje dobu chirurgického zákroku a snižuje pravděpodobnost výskytu febrilní události u žen po operaci. Podélný (klasický) řez se používá pouze v případě nebezpečí nebo extrémní naléhavosti (např. Pokud je plod ospravedlněn umístěním plodu). Lékař poté roztrhne fetální obálku a zvedne plod rukou. Toto gesto může nastávající matka cítit kvůli tlaku na břišní stěnu. Ve výjimečných případech může být pro zvednutí dítěte nutné zvedání nebo vysávání. Primární péčí o dítě je ukázat dítě matce. Po vyjmutí dítěte odstranili chlopeň (podle protokolu se doporučuje, aby tak učinil lékař s opatrností), zkontrolovalo se břicho a vyšetřila se rána. jsou sešity dohromady, Mohou také dát drenážní trubici na drenáž rány, která se ztratí o den později. Po dokončení operace byla břišní stěna také uzavřena (se stehy nebo sponkami).

Po mýtu

Po operaci je maminka odvedena na oddělení, aby zahájila kojení a kojení, katetr je odstraněn o 24 hodin později. Protože zvědavost je v tuto chvíli mírná, můžete jíst až po začátku zvědavosti. Pokud se nejedná o problém, matka může příští den jít na normální dětskou službu a stěžovat si Zdravotnické zařízení můžete opustit za 3-4 dny.

Události musí být brány v úvahu

Cesarean sekce - jako všechny lékařské postupy - události a rizika jбrhat. Mezi tyto možné události patří různé infekce, peritonitida, ruptura dělohy, puchýře a vedení střev. Výskyt těchto událostí je však ve vztahu k počtu provedených operací nízký.Další články o císařském řezu: